מאמרים

לימודים – בתי ספר לאומנויות

לימודים – בתי ספר לאומנויות

הרי בכל רזומה של בחור המנסה להתקבל לעבודה ישנו דבר הנקרא תעודת בגרות.

היום תעודת הבגרות ו12 שנות הלימוד מאוד חשובות לעתיד של כל אחד ואחת מאיתנו.

רוב תלמידי חטיבות הביניים והתיכון לומדים בבתי ספר עירוניים וממלכתיים, אך חלק קטן מהאוכלוסייה לומד בבתי ספר פרטיים. שני הסוגים של בתי הספר בסופו של דבר משרתים את אותם האמצעים. הם בסופו של דבר מקנים תעודת בגרות לאנשים אשר מסיימים 12 שנות לימוד ועושים את כל בגרויות החובה. אך בנוסף לבגרויות החובה יש הרחבות, הנקראות מגמות. מגמה היא תוסף ליחידות החובה בתעודת הבגרות. ישנן המון מגמות בהרבה מקצועות שונים ומגוונים כגון: ביולוגיה, פיזיקה, גיאוגרפיה וכדומה.

בבתי הספר העירוניים המגמות הן יותר ריאליות ומקצועיות, אך לעומת זאת בבתי ספר לאומנויות, מגוון המגמות גדול יותר, והבחירה הינה בחירה רחבה ובעלת אפשרויות מיוחדות אשר תלמידים לא העלו בדעתם שישנן.

לדוגמא: מגמת תיאטרון. תיאטרון הוא אינו מקצוע חובה, ואינו מקצוע הנמצא בבתי ספר מקצועיים בלבד, אך בבית ספר לאומנויות מגמת תיאטרון הינה מגמה מרכזית.

המשך מאמר